Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Mapa referenčních projektů

HOME RICHARD & SONS - II. Etapa

Výrobní areál HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o., Červený Kostelec - II. Etapa

Investor HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o.
Ve druhé etapě výstavby výrobního areálu HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o. v Červeném Kostelci bylo nutné vybudovat novou halu pro uskladnění jak výrobní suroviny k výrobě pelyethylenových fólií, tak i hotových výrobků. Spolu s tím došlo k dalšímu rozšíření stávajících zpevněných ploch. Nový skladový objekt o půdorysných rozměrech cca 42 x 45 m má výšku 9 m a je přistavěn z východní strany ke stávající výrobní hale. Mezi oběma objekty byl vytvořen zastřešený průjezd, který umožnil zachovat objezdnost stávající výrobní haly.
Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet s předsazeným obvodovým pláštěm z plynosilikátových panelů.
Rozpočtové náklady  23,050 mil. Kč bez DPH
Zastavěná plocha 1 800 m²
Místo stavby Červený Kostelec
Poloha v mapě mapa
Generální projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Stupeň projektu DUR / DSP / DPS
Koordinátor výstavby ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Termín realizace 2012/04 - 2012/09
Číslo zakázky 4719
4719-REFERENCE-PRUMYSLOVA-VYSTAVBA-HOME-RICHARD-II-ETAPA

Výchozí stav

P-4719-Puvodni
Stávající výrobní hala - pohled na severní průčelí s hlavním vstupem (nedostatek skladovací kapacity)Stávající výrobní hala - pohled východní (nedostatek skladovací kapacity)Stávající výrobní hala - pohled východníStávající výrobní hala - pohled východní (nedostatek skladovací kapacity)Prostor určený pro výstavbu nové skladovací haly

Projekt

P-4719-Dokumentace
4719-D-01-HOME-RICHARD-II-ETAPA

Průběh realizace

P-4719-Realizace
Zahájení výstavby, sejmutí ornice, hrubé terénní úpravy, výkopy a příprava na pilotážArmovací koše pro dříky a hlavice  pilotPilotáž - vrtná souprava v akciVyvrtaný otvor pro pilotu, v horní části rozšíření pro její hlaviciVýztuž hlavice piloty s usazeným bedněním kalichu
Zabetonovaná hlavice piloty s vytvořeným kalichem pro sloupOsazení a zmonolitnění sloupu v kalichu Montáž prefabrikovaných základových prahůMontáž prefabrikovaných základových prahůMontáž prefabrikovaných základových prahů
Montáž železobetonového skeletu nové halyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici pilotyZmonolitnění sloupu v kalichu hlavice pilotyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici pilotyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici piloty v rohu objektu
Montáž železobetonového skeletu nové halyDetail navázání nosné konstrukce nového skladu na stávající výrobní haluMontáž železobetonového skeletu nové halyMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelů
Montáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací haly
Montáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyŽelezobetonový prefabrikovaný skelet nové haly
Železobetonový prefabrikovaný skelet nové halyJižní stěna s dokončeným obvodovým pláštěmJihovýchodní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmSeverovýchodní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmPráce uvnitř haly
Severní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmPrůjezd mezi stávající a novou halouPodlaha v severozápadní části nové haly se nachází pod úrovní okolního terénuPrůjezd mezi stávající a novou halouPráce na střeše nové haly
Minerální tepelná izolace střešního pláštěPokládka minerální tepelné izolace střešního pláštěStřešní trapézové plechy a atika objektuPráce na střeše nové halyPokládka střešní krytiny z asfaltových modifikovaných pásů (podkladní vrstva)
Ocelová dveřní zárubeň v obvodové stěněKotvení ocelové zárubně do základového prahu (výškově vyrovnáno a připraveno k betonáži podlahy)Hutnění lože z drceného kameniva pod vodorovnou hydroizolaci podlahy halyDetail atiky (oplechování a pokládka vrchní vrstvy střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů)Pokládka vrchní vrstvy střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů
Podzemní vsakovací objekt pro likvidaci dešťových vod ze střechy a zpevněných plochPráce na zpevněných plocháchDešťové vody ze zpevněných ploch jsou přečištěny pomocí odlučovačů ropných látekChodníky a venkovní vyrovnávací schodištěPohled jihovýchodní - dokončovací práce
Pohled východní - stávající výrobní a nová skladová halaPrůjezd mezi stávající a novou halouInteriér nové skladové haly - dokončovací práceMontáž sekčních vratInteriér nové skladové haly - vnitřní svod dešťových vod
Montáž sekčních vratMontáž sekčních vratDilatační spáry v podlaze z průmyslového drátkobetonuInteriér nové skladové haly - dokončovací práceMontáž vstupních dveří
Chodníky a venkovní vyrovnávací schodištěSeverní průčelí - strukturovaný fasádní nátěr obvodového pláštěPohled severní - průjezd mezi stávající a novou halouVýchodní průčelí - strukturovaný fasádní nátěr obvodového pláštěCelkový pohled na stávající výrobní a novou skladovou halu

Po dokončení

P-4719-Ukoncene
Celkový pohled na stávající výrobní a novou skladovou haluVjezd do areálu - pohled na stávající výrobní a novou skladovou haluSeverozápadní pohledPohled ze severovýchodu - nový vjezd do areálu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.