Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Map of Reference Projects

Isolit - Bravo, skladová hala

Rozvoj areálu Isolit-Bravo Jablonné nad Orlicí

Investor Isolit - Bravo spol s r.o.
Stavba  je  budována  se  záměrem centralizace  a  modernizace  skladových prostor v areálu závodu ISOLIT – BRAVO Jablonné nad Orlicí.
Skladové   prostory byly rozptýlené v  celém areálu závodu, část surovin se skladovala  na  venkovních asfaltových  plochách. Výstavbou nové skladové haly a expedice se soustředí suroviny, hotové výrobky i obalový materiál do jednoho místa, kde bude vybudována i centrální vykládka  a  nakládka, s dostatečnými  plochami  pro  příjezd  kamiónů  a  nákladních automobilů.
Rozpočtové náklady 101,678 mil. Kč bez DPH
Zastavěná plocha 1 972 m²
Místo stavby Jablonné nad Orlicí
Poloha v mapě mapa
Generální projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Stupeň projektu DUR / DSR / DPS
Generální dodavatel BISA s.r.o.
Termín realizace 2014/7-2015/12
Číslo zakázky 4833

Po dokončení

4795-U-005-ISOLIT BRAVO
4795-U-004-ISOLIT BRAVO
4795-U-003-ISOLIT BRAVO
4795-U-002-ISOLIT BRAVO
4795-U-001-ISOLIT BRAVO
By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.