Orgatex-Náchod
Homepage > Projects and Building Contracts > Projekt pro Mesa Parts s.r.o.
Mapa referenčních projektů
Map of Reference Projects

Projekt pro Mesa Parts s.r.o.

4865-MESA-SITUACE
Uzavřeli jsem smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace přístavby nové výrobní haly společnosti Mesa Parts s.r.o. V současnosti zpracováváme dokumentaci k územímu řízení. Následovat bude projekt pro stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby.

Zastavěná plocha přístavby činí cca 3 500 m². Součástí akce jsou i nové zpevněné plochy včetně dopravního napojení.

By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.