Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Map of Reference Projects

Saar Gummi Czech s.r.o.

Nová výrobní hala PR4

Investor Saar  Gummi  Czech s. r.o.
Nová výrobní  hala  PR 4 včetně zpevněných ploch, komunikací a parkovišť pro osobní automobily je  umístěna  západně od stávajícího výrobního areálu SAAR GUMMI CZECH  s.r.o.  Červený  Kostelec.
V části nové příjezdové komunikace se nachází stávající parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců firmy SAAR  GUMMI Czech s.r.o..  Napojení nové stavby na  splaškovou kanalizaci,  vodovod, elektroinstalaci, rozvody plynu  bude ze stávajících inženýrských sítí v areálu závodu a z prostoru staveniště.
Rozpočtové náklady 197,092 mil. Kč bez DPH
Zastavěná plocha 8 978 m²
Místo stavby Stolín
Poloha v mapě mapa
Generální projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Stupeň projektu DUR / DSR / DSP
Generální dodavatel STYLBAU s.r.o.
Termín realizace 2016/9-2017/12
Číslo zakázky 4904

Průběh realizace

4904-003-SAAR GUMI PR4
4904-008-SAAR GUMI PR4
4904-007-SAAR GUMI PR4
4904-002-SAAR GUMI PR4
4904-001-SAAR GUMI PR4
4904-006-SAAR GUMI PR4
4904-005-SAAR GUMI PR4
4904-004-SAAR GUMI PR4
By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.