Nabízíme

Využijte našich služeb v oblasti investiční výstavby

Svým zákazníkům předkládáme ucelené portfolio služeb a činností, které se bez výjimky dotýkají každého investičního záměru. V počáteční fázi jde o vypracování projektové dokumentace. Zajistit následně potřebná povolení není dnes rozhodně snadnou záležitostí. Proto Vám v rámci inženýrské činnosti nabízíme zastupování při jednání s orgány státní správy. V průběhu stavby vykonáváme autorský dozor. Výčet našich činností je pak završen buď generálními dodávkami staveb nebo jejich subdodávkami.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.