O nás

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. je projektová, inženýrská a stavební společnost se specializovanou divizí orientovanou na problematiku akustiky a odhlučnění.

ORGATEX-NACHOD-BUDOVA

Historie

Společnost byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 26.11.1996. Její tradice však sahá až do roku 1956 s působností po celé republice jako odbor projektování Bavlnářského průmyslu, následně pak od roku 1989 pod názvem ORGATEX s.p.

V roce 1996 došlo k privatizaci náchodské pobočky ORGATEXu a založení samostatné společnosti ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., zabývající se projektováním, inženýrskou činností a dodávkami staveb. Nové vedení provedlo zásadní změnu vnitřní struktury firmy. Zeštíhlená, moderně a efektivně fungující společnost se tak stala úspěšnou v následném boji o nové zákazníky. Jako jednoznačnou výhodou se projevily dlouholeté zkušenosti z oblasti projektování průmyslových staveb a stabilní zázemí společnosti se sídlem ve vlastní budově.

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. tak byl a je pro investory silným a důvěryhodným partnerem při realizaci často rozsáhlých investičních záměrů. Úspěšně jsme přešli od původně textilního zaměření do mnoha dalších průmyslových oborů. Současně navrhujeme také stavby pro administrativu a občanskou vybavenost nebo pro bytovou a individuální výstavbu, viz. naše reference.

V roce 2004 byl v naší společnosti zaveden systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

Od roku 2005 se v divizi AKUSTIKA zabýváme dovozem akustických izolačních materiálů a realizací protihlukových opatření.

Současnost

V současné době má ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. dvě samostatné divize, ve kterých pracuje celkem třináct stálých zaměstnanců. Obě divize mají společné vedení a svým zaměřením se vzájemně doplňují.
 
 Projekty a dodávky staveb

Navazujeme na více než padesátiletou tradici v oblasti projektování staveb. Našim zákazníkům poskytujeme také inženýrskou činnost. V roli generálního dodavatele nebo subdodavatele zajišťujeme dodávky staveb. Jako celkový koordinátor řídíme součinnost jednotlivých subdodavatelů. Provozujeme vlastní COPY CENTRUM.

 Akustika a odhlučnění

V souvislosti s projektováním průmyslových staveb velmi často nastává problém negativního vlivu těchto provozů na okolí, a to především v oblasti HLUKU. Proto ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. založil specializovanou divizi ORGATEX-AKUSTIKA. Jejím úkolem je řešit problémy spojené s hlukem a s použitím vhodných materiálů realizovat účinná protihluková opatření.

 

Odbornou garanci obou divizí zajišťují autorizovaní inženýři v oboru Pozemní stavby a Technologická zařízení staveb.

Pozice projektantů a konstruktérů zastávají další zkušení inženýři v oboru pozemních staveb a dále technici s vyšším odborným a středním odborným vzděláním stavebního směru.

Všichni zaměstnanci jsou pro případ škody pojištěni u Allianz pojišťovny na pojistnou částku ve výši 4.000.000,- Kč.

Spolupracujeme se stálým týmem externích projektantů – specialistů na technologické zařízení budov, dopravní stavby, atd.
ORGATEX-NACHOD-KANCELAR
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.