Saar Gummi Czech - Mísírna směsí

 Mísírna směsí Saar Gummi Czech, s.r.o., Červený Kostelec

Investor Saar Gummi Czech, s.r.o.
Investice do vlastní mísírny směsí byla pro Saar Gummi Czech, s.r.o. strategickým krokem k posílení postavení v rámci celé skupiny. Souhrnné náklady včetně technologické části činily cca čtvrt miliardy korun. Přínosem pro firmu je menší závislost na dodávkách vstupů pro výrobu pryžových těsnění a možnost vývoje nových směsí. Tvar, rozměry a dispoziční řešení objektu vychází především z požadavků technologie. Mimo vlastní provoz mísírny stavba obsahuje sklady surovin a hotových výrobků, technologické zázemí, laboratoř, administrativní prostory a sociální zázemí. Vně objektu jsou umístěna zásobníková sila, nádrže na olej a podzemní jímky. Konstrukčně se jedná o železobetonový prefabrikovaný skelet opláštěný sendvičovými tepelně izolačními panely.
Rozpočtové náklady 59,650 mil. Kč bez DPH
Zastavěná plocha 3 400 m²
Místo stavby Červený Kostelec, k.ú. Stolín
Poloha v mapě mapa
Generální projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Stupeň projektu DUR / DSP / DPS
Generální dodavatel ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Dodavatel stavební části STYLBAU, s.r.o.
Termín realizace 2013-03 - 2013/12
Číslo zakázky 4737
4737-REFERENCE-PRUMYSLOVA-VYSTAVBA-SAAR-GUMMI-MICHARNA-SMESI
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.