Isolit - Bravo, nová lisovna plastů

Přístavba haly lisovny plastů a demolice budovy zkušebny a části nástrojárny

Investor Isolit - Bravo spol s r.o.
Stavba vznikla z potřeby rozšíření kapacity stávající lisovny plastů o nové vstřikovací lisy a dále pro instalaci obráběcích strojů k výrobě velkých lisovacích forem. Do vnitřních vestaveb nové haly byla přemístěna pracoviště kontroly, zkušebny a administrativy. Nová hala propojila do té doby oddělené provozy lisovny a nástrojárny. Vlastní stavbě předcházely demolice několika objektů. Nová hala byla pak vestavěna do uvolněného prostoru a za plného provozu propojena s přilehlými objekty. Tyto okolnosti kladly značné nároky na přesnost i koordinaci prací s ohledem na probíhající výrobu. Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, opláštěný sendvičovými tepelně izolačními panely. Vnitřní vestavby mají nosnou ocelovou konstrukci opláštěnou sádrokartonem s využitím maximálního možného prosklení. 
Rozpočtové náklady 26,730 mil. Kč bez DPH
Zastavěná plocha 1 270 m²
Místo stavby Jablonné nad Orlicí
Poloha v mapě mapa
Generální projektant ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Stupeň projektu DUR / DBP / DSP / DPS
Generální dodavatel BISA s.r.o.
Termín realizace 2013/11 - 2014/07
Číslo zakázky 4795
4795-REFERENCE-PRUMYSLOVA-VYSTAVBA-ISOLIT-BRAVO-NOVA-LISOVNA
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.