Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Mapa referenčních projektů

HOME RICHARD & SONS - 2nd Stage

Manufacturing Facility of HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o., Červený Kostelec - 2nd Stage
Investor HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o.
During the second stage of constructing the  & HOME RICHARD SONS CZ s.r.o. manufacturing facility in Červený Kostelec, it was necessary to build a new hall for storing raw materials for manufacturing polyethylene films but also for storing finished products. Together with this, the existing paved areas were extended. The size of the new warehouse is approx. 42 x 45 m and its height is 9 m. The warehouse is adjacent to the east side of the existing manufacturing hall. A roofed passageway was built between the two buildings in order to preserve the road leading around the existing manufacturing hall.The load-bearing structure of the hall consists of a prefabricated reinforced concrete frame with an offset envelope made from light-weight concrete panels.
Budget € 0.915 mio, w/o VAT
Build-up Area 1,800 sqm
Location of Construction Červený Kostelec
Position on the Map map
General Project Architect ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Project Stage DUR / DSP / DPS
Construction Coordinator ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Realization Period 2012/04 - 2012/09
ID 4719
4719-REFERENCE-INDUSTRIAL-DEVELOPMENT-HOME-RICHARD-II-STAGE

Initial Condition

P-4719-Puvodni
Stávající výrobní hala - pohled na severní průčelí s hlavním vstupem (nedostatek skladovací kapacity)Stávající výrobní hala - pohled východní (nedostatek skladovací kapacity)Stávající výrobní hala - pohled východníStávající výrobní hala - pohled východní (nedostatek skladovací kapacity)Prostor určený pro výstavbu nové skladovací haly

Project

P-4719-Dokumentace
4719-D-01-HOME-RICHARD-II-ETAPA

During realization

P-4719-Realizace
Zahájení výstavby, sejmutí ornice, hrubé terénní úpravy, výkopy a příprava na pilotážArmovací koše pro dříky a hlavice  pilotPilotáž - vrtná souprava v akciVyvrtaný otvor pro pilotu, v horní části rozšíření pro její hlaviciVýztuž hlavice piloty s usazeným bedněním kalichu
Zabetonovaná hlavice piloty s vytvořeným kalichem pro sloupOsazení a zmonolitnění sloupu v kalichu Montáž prefabrikovaných základových prahůMontáž prefabrikovaných základových prahůMontáž prefabrikovaných základových prahů
Montáž železobetonového skeletu nové halyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici pilotyZmonolitnění sloupu v kalichu hlavice pilotyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici pilotyDetail osazení prefabrikovaných základových prahů na hlavici piloty v rohu objektu
Montáž železobetonového skeletu nové halyDetail navázání nosné konstrukce nového skladu na stávající výrobní haluMontáž železobetonového skeletu nové halyMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelů
Montáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací haly
Montáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůMontáž obvodového pláště s plynosilikátových panelůPrvky nosné železobetonové prefabrikované konstrukce nové skladovací halyŽelezobetonový prefabrikovaný skelet nové haly
Železobetonový prefabrikovaný skelet nové halyJižní stěna s dokončeným obvodovým pláštěmJihovýchodní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmSeverovýchodní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmPráce uvnitř haly
Severní pohled s dokončeným obvodovým pláštěmPrůjezd mezi stávající a novou halouPodlaha v severozápadní části nové haly se nachází pod úrovní okolního terénuPrůjezd mezi stávající a novou halouPráce na střeše nové haly
Minerální tepelná izolace střešního pláštěPokládka minerální tepelné izolace střešního pláštěStřešní trapézové plechy a atika objektuPráce na střeše nové halyPokládka střešní krytiny z asfaltových modifikovaných pásů (podkladní vrstva)
Ocelová dveřní zárubeň v obvodové stěněKotvení ocelové zárubně do základového prahu (výškově vyrovnáno a připraveno k betonáži podlahy)Hutnění lože z drceného kameniva pod vodorovnou hydroizolaci podlahy halyDetail atiky (oplechování a pokládka vrchní vrstvy střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů)Pokládka vrchní vrstvy střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů
Podzemní vsakovací objekt pro likvidaci dešťových vod ze střechy a zpevněných plochPráce na zpevněných plocháchDešťové vody ze zpevněných ploch jsou přečištěny pomocí odlučovačů ropných látekChodníky a venkovní vyrovnávací schodištěPohled jihovýchodní - dokončovací práce
Pohled východní - stávající výrobní a nová skladová halaPrůjezd mezi stávající a novou halouInteriér nové skladové haly - dokončovací práceMontáž sekčních vratInteriér nové skladové haly - vnitřní svod dešťových vod
Montáž sekčních vratMontáž sekčních vratDilatační spáry v podlaze z průmyslového drátkobetonuInteriér nové skladové haly - dokončovací práceMontáž vstupních dveří
Chodníky a venkovní vyrovnávací schodištěSeverní průčelí - strukturovaný fasádní nátěr obvodového pláštěPohled severní - průjezd mezi stávající a novou halouVýchodní průčelí - strukturovaný fasádní nátěr obvodového pláštěCelkový pohled na stávající výrobní a novou skladovou halu

Completed

P-4719-Ukoncene
Celkový pohled na stávající výrobní a novou skladovou haluVjezd do areálu - pohled na stávající výrobní a novou skladovou haluSeverozápadní pohledPohled ze severovýchodu - nový vjezd do areálu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.