Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Map of Refence Projects

Akustik

Back to the list of technical parameters
Stropní kazety OBIFON Akustik jsou určené do prostor se zvýšenými požadavky na prostorovou akustiku. Kazety mají zvýšené nebo upravené akustické vlastnosti zvýšením jejich tloušťky nebo změnou skladby použitých materiálů. Mají jádro z kamenné vlny kašírované z obou stran sklotkaninou z lícní strany upravené. Pro dotvoření estetického vzhledu interiéru poskytujeme možnost výroby kazet v barvách RAL.
 
Možnosti použití
Kazety Akustik jsou určené pro použití do akusticky náročných interiérů, kde je potřeba dosáhnout max. hodnot pohltivosti. Akustické minerální kazety OBIFON se používají jako výplň do snížených závěsných stropů.
Kazety Reflex se používají v prostorách, kde je potřeba kombinovat pohltivé a odrazové kazety (učebny, auly.....). Prostory, kde je potřeba přenést mluvené slovo do vzdálených prostor.

Technické vlastnosti

Požární odolnost
Kazety OBIFON jsou vyráběny ze 100% minerální vlny, která odolává teplotě 1000°C.
Materiál je zařazený dle STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 jako nehořlavý.
Kazety mají požární odolnost A30
Šíření plamene po povrchu nulové dle STN 730863
Rozměry Šířka x délka [ mm ] Tloušťka [ mm ] Plošná hmotnost [ kg/m2 ]
600 x 600 15 1,8
1200 x 600 15 1,8
Zvuková pohltivost OBIFON Standard hr. 15 mm, odsazení 50 mm αw = 0,70, NRC = 0,55
OBIFON Standard hr. 15 mm, odsazení 200 mm αw = 0,90, NRC = 0,85
Odolnost vůči vlhku
Nehygroskopický materiál odolný vůči 95% relativní vlhkosti při teplotě max. 30°C při zachování rozměrové stability.
Pokud je teplota vyšší jak 30°C a vlhkost více jak 75% RH, je potřebné aplikovat závěsnou konstrukci s vyšší odolností vůči vlhkosti.
Mechanické vlastnosti Kazety neodolávají trvalému bodovému zatížení více jako 100 gramů.  
Hmotnost 1,8 kg/m2 při tl. 15 mm  
Životní prostředí a hygiena
Kazety OBIFON jsou z vláken, které neobsahují žádný prvek označený jako karcinogen. Kazety z kamenné vlny jsou recyklovatelné.
Kamenná vlna je anorganický materiál a není napadán plísněmi, bakteriemi ani houbami. Hrany kazet jsou opatřené základním nátěrem.
Povrch kazet není omyvatelný.
Čištění Čištění měkkým kartáčem a vysavačem.
Přístupnost Kazety jsou odnímatelné s přístupem do prostor za nimi.
 

Montáž

Montáž závěsného systému je jednoduchá a vhodná do každého prostoru.
Rychlozávěs viditelná hrana SK 15, SK 24
STANDART MONTAZ RASTR
STANDART MONTAZ RYCHLOZAVES

Akustické vlastnosti

  • Průběh činitele zvukové pohltivosti pro OBIFON Akustik tloušťky 20 mm při odsazení 200 mm
  • Průběh činitele zvukové pohltivosti pro OBIFON Akustik+ tloušťky 40 mm při odsazení 200 mm
Zvuková  pohltivost při odsazení 50 mm
Zvuková  pohltivost při odsazení 200 mm

Povrchové úpravy

By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.