Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Mapa referenčních projektů

Dodávky staveb

Zajišťujeme dodávky staveb v roli generálního dodavatele, dodavatele jejích dílčích částí nebo jako celkový koordinátor průběhu stavby

dodavky_jerab
Zaměřujeme se na dodávky průmyslových objektů a areálů, stejně tak jako na stavby administrativní, stavby občanské vybavenosti, bytovou nebo individuální výstavbu.

Vlastní výstavbu provádíme inženýrským způsobem, tzn., že nestavíme vlastními zaměstnanci. Organizujeme a vyhodnocujeme výběrová řízení na dodavatele jednotlivých profesně ucelených částí plánované stavby.  Výběr námi  navržených subdodavatelů, cen a termínů vždy podléhá písemnému schválení investorem. Podmínkou těchto výběrových řízení je neupřednostňování  žádného subdodavatele.

Následně řídíme průběh celé stavby a koordinujeme součinnost mezi investorem vybranými subdodavateli. Ve spolupráci s technickým dozorem investora kontrolujeme skutečně provedené práce včetně předložené fakturace.

Výše popsaným postupem řízení výstavby je zajištěna průhlednost celého subdodavatelského systému s vyloučením anonymity jednotlivých účastníků výstavby včetně průhlednosti finančních toků.

Pro investora býváme často partnerem již od projektové fáze až po dokončení celé stavby a její kolaudaci. Díky dokonalé znalosti projektu a celkovému přehledu o realizované stavbě se tak minimalizují rizika neočekávaných víceprací nebo nedodržení stanovených termínů.

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.