Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Mapa referenčních projektů

Projektování

V oblasti projektování pozemních staveb nabízíme zpracování projektové dokumentace v těchto stupních:

ORGATEX-PROJEKTOVANI
 • Studie
  návrh architektonického, dispozičního a provozního řešení stavby nebo souborů staveb
 • Dokumentace pro územní řízení
  dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace k ohlášení stavby
  dokumentace nevyžadující stavební povolení
 • Dokumentace pro stavební řízení
  dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení
 • Zadávací / tendrová dokumentace
  dokumentace sloužící investorovi jako podklad pro výběr dodavatele stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby
  podrobná projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci stavby)
  dokumentace skutečného provedení stavby a jejich drobných změn oproti schválené PD
 • Dokumentace změn staveb před jejím dokončením
  dokumentace změny povolené stavby oproti schválené PD
 • Dokumentace ke změně v užívání stavby
  dokumentace změny užívání stávající stavby nevyžadující stavební úpravy
 • Dokumentace k povolení terénních úprav
  dokumentace úprav terénu, násypů, výkopů
 • Dokumentace k odstranění stavby
  dokumentace pro vydání povolení k odstranění stavby
 • Zaměření stávajícího stavu objektu / pasport
  dokumentace stávajícího stavu existujících objektů

Výkresovou část našich projektů tvoříme v produktech společnosti Autodesk

Logo_Autodesk
Výkresová část projektové dokumentace je tvořena vždy digitálně, a to téměř výhradně pomocí aplikace AutoCAD LT® společnosti Autodesk. Tím, že využíváme licenční program Autodesk Subscription, máme zaručeno, že pracujeme vždy s aktuální verzí tohoto software. AutoCAD LT® poskytuje zaručenou kompatibilitu s původním formátem DWG™DXF.
 
Spolupráce s ostatními projektanty je tak zcela bezproblémová. Software dále pracuje s rozšířeným formátem DGN (Bentley MicroStation). Dle přání zákazníka lze výkresy exportovat i do dalších formátů, např. PDF, BMP, WMF.
 
Společnost Autodesk dále umožňuje zcela zdarma stažení prohlížeče Autodesk® DWG TrueView™, pomocí něhož si může každý zobrazit a vytisknout výkresy ve formátu DWG přímo na svém počítači. Další užitečnou funkcí tohoto prohlížeče je možnost konverze DWG výkresů do starších verzí. Pro spolupráci např. s prováděcí firmou přímo v průběhu stavby je opět zdarma k dispozici nástroj Autodesk® Design Review umožňující prohlížení, připomínkování a sledování změn přímo v originálním DWG výkresu.
 
Na základě požadavku zákazníka zpracujeme 3D vizualizaci řešeného projektu.

Rozpočtujeme v programu KROS plus od ÚRS PRAHA a.s.

Logo_Kros_Plus
Důležitou součástí zpracovávaných projektů je také stanovení investičních nákladů na jejich realizaci. Zpracujeme detailní položkové rozpočty nebo hrubé propočty nákladů stavby. Podrobnost je závislá na stupni projektové dokumentace a požadavcích investora.
 
Ke stanovení ceny stavby využíváme osvědčený software KROS plus, akciové společnosti ÚRS PRAHA, a to vždy v aktuální verzi. Tento software je komplexním nástrojem pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací. Program nabízí také profesionální výstupy a exporty a importy např. do Microsoft Excel.
 

Dokončenou projektovou dokumentaci předáváme zákazníkovi v „papírové podobě“, v předem dohodnutém počtu výtisků. Zároveň zákazník obdrží digitální data celého projektu v požadovaném formátu.

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.