Orgatex-Náchod
Mapa referenčních projektů
Mapa referenčních projektů

Inženýring

Zastoupíme investora při jednání s orgány státní správy a zajistíme vydání nutných povolení. Naše služby lze využít i v mnoha dalších situacích:

 • Nákup pozemků
  pomůžeme při nákupu pozemků a zajistíme jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
ORGATEX-INZENYRING
 • Vyjádření a povolení
  projednáme projekt s orgány a institucemi a zajistíme potřebná vyjádření a povolení:
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • povolení k předčasnému užívání stavby
  • povolení zkušebního provozu
  • vydání kolaudačního souhlasu
  • povolení terénních úprav
  • povolení k odstranění stavby
  • povolení ke kácení dřevin
 • Studie, průzkumy, posudky
  zadáme vypracování doprovodných studií, průzkumů a odborných posudků 
  • EIA (vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí)
  • rozptylová studie
  • hluková / akustická studie
  • geologický průzkum
  • hydrogeologický průzkum
  • radonový průzkum
  • stavebně technický průzkum
  • statický posudek
 • Vyjádření účastníků řízení
  zajistíme vyjádření účastníků územního a stavebního řízení, popřípadě zajistíme podklady k vydání veřejnoprávní smlouvy
 • Výběrová řízení
  zorganizujeme a spolu s investorem vyhodnotíme výběrová řízení na generálního dodavatele nebo jednotlivé subdodavatele stavby
 • Autorský dozor
  v rámci autorského dozoru dohlížíme nad řádným průběhem stavby včetně kontroly dodržování projektové dokumentace, technických norem a ostatních předpisů
 • Technický dozor stavebníka, stavební dozor
  zajistíme osobu odborně způsobilou pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, resp. stavebního dozoru
 • Koordinátor bezpečnosti práce
  zajistíme osobu odborně způsobilou pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce
 • Dotace
  zprostředkujeme konzultaci s odbornou poradenskou firmou k prověření možnosti získání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu
 
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.